NEO AGRO FUME CO.,LTD

รับบริการรมยากำจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน

    บริษัท นีโอ อโกร ฟูม จึงได้ให้บริการ รมยากำจัดแมลง เพื่อให้ลูกค้าจัดเก็บผลิตผลได้ยาวนาน
และคงคุณภาพดังเดิมกำจัดแมลงโดยใช้สารรม โดยแบ่งงานบริการ ลักษณะต่าง ๆ คือ
บริษัท นีโอ อโกร ฟูม จำกัด รับบริการกำจัดแมลง และสัตว์พาหะ

บริษัท นีโอ อโกร ฟูม จำกัด รับให้คำปรึกษาด้านแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและการป้องกัน
กำจัดโดยนักวิชาการด้านกีฏวิทยา

Copyright © 2009 NEO AGRO FUME CO., LTD. All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com

301 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. 0-2517-4955-6, 086-3369614, 086-3369615, 089-2447542 โทรสาร 0-2517-7366
E-mail : nattawut@neo.co.th