ผลิตผลเกษตรชนิด
ต่าง ๆ เช่น ข้าว, ข้าว โพด, ถั่วเหลือง, ถั่ว
เขียว เมื่อเก็บรักษา
ไว้ระยะหนึ่งจะเกิดความ
เสียหายจากแมลง
Read All
Read All
1.รายละเอียดสารรมอลูมิเนียมฟอสไฟด์
2.รายละเอียดสารรมเมธิลโบร์ไมด์
3.MSDS อลูมิเนียมฟอสไฟด์
4.MSDS เมธิลโบร์ไมด์
สารรมกำจัดแมลง
|
อุปกรณ์รมสารกำจัดแมลง
|
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

FR13NDS

FR13NDS
 
1
Copyright © 2009 NEO AGRO FUME CO., LTD. All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com
301 Phraya Suren Soi 3, Phraya Suren Road, Bangchan,
Khlong Samwa, Bangkok 10510
Tel. 0-2517-4955-6, 086-3369614, 086-3369615, 089-2447542 Fax. 0-2517-7366
E-mail : nattawut@neo.co.th